ADHD en depressie

ADHD en depressie

Depressie als comorbiditeit bij ADHD

adhdawarenessvoorlichtingdepressie

Comorbiditeit

Als ADHDer heb je vaker wel dan niet bijkomende problemen die comorbiditeit 1 genoemd worden. Vaker wel dan niet bepalen die hoe je je ADHD ervaart en versterken ADHD en de andere aandoening elkaar bi-directioneel. Als ervaringsdeskundige kan ik er over meepraten. Als je na 57 jaar je rugzakje uitpakt en naast alle ellende ook nog motteballen (comorbiditeit) vindt, wordt je daar bepaald niet vrolijk van.

Soms ga ik dan spitten. Ik heb een onderzoekende geest en bij sommige problemen bijt ik me vast tot de laatste steen boven is. Deze blog gaat over depressie. Ik ben depressief momenteel en soms helpt het om dan je perspectief weer eens wat bij te stellen door wat informatie te gaan verzamelen. Meestal doe ik dat aanhand van wetenschappelijk publicaties. Zo ook in dit geval.

Terug komend op de comorbiditeit zal het niemand verbazen dat een flinke groep mensen met ADHD ook Bipolair zijn 2. Onderzoek wijst uit dat onder de groep die bi-polair is bijna 25% ook ADHD heeft. Zo zijn er nog meer rampzalige combinaties die vrij frequent zijn. Iemand met ADHD heeft bv 30% meer kans op een psychose. Maar een echte rode draad voor veel mensen met ADHD is depressie.

Depressie
Depressie is dodelijk

Depressie

Een onderzoek van de universiteit Chicago 3 laat onder kinderen schrikbare cijfers zien. Zo hebben kinder met ADHD een 10 x grotere kans op depressies, een 5 x grotere kans suicide te overwegen en een 2 x grotere kans ook inderdaad een poging te wagen. Het begin van veel ellende. Deze kinderen hebben namelijk ook nog eens meer kans op emotionele verwaarlozing en/of kindermishandeling. Waarover straks meer.

Zelfbeeld

Depressie is een terugkerend thema bij mensen met ADHD zoals ik al aangaf. Maar wat zijn nou eigenlijk de aanleidingen of oorzaken? Ook daar wordt onderzoek naar gedaan. Als we een stap verder gaan van kinderen naar jong volwassenen zien we dat bv. de eigen fysiek een rol kan gaan spelen 4. Een negatief zelfbeeld is hiervoor meestal de oorzaak. En inderdaad dat hebben niet alleen ADHDers. Bij ADHDers komen dit soort zaken echter veel harder aan omdat het moeilijk is te relativeren.

Mishandeling

Vaak wordt grondslag voor een negatief zelfbeeld al in de jeugd van de ADHDer vastgelegd. En nu kom ik dus terug op de kindermishandeling en emotionele verwaarlosing 5. Wie het nieuws heeft gevolgd is ongetwijfeld de tegenstrijdige berichten tegengekomen hierover. De een beweerd dat er geen ADHD is en dat de symptomen juist door de kindermishandeling komen, de ander moet het allemaal nog onderzoeken. Hier heb ik al eerder een korte nieuwsblog over gepubliceerd onder de naam ADHD en kindermishandeling.

We zien echter in voetnoot 5 dat al 2 jaar geleden onderzoek is gedaan. Ook hier weer schrikbarende cijfers over een variatie van 60% in levens qualiteit en een verhoogde kans op depressie. Er wordt dan ook dringend aanbevolen dit bij behandeling mee te nemen. PTSS is daarmee ook weer een veelvoorkomende comorbiditeit bij mensen met ADHD en dat heeft ook weer allerlei nare gevolgen die eerder regel dan uitzondering zijn.

Suicide

Mensen met ADHD hebben een verhoogde kans op depressie en suicidaal gedrag 6. Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn waarom dat als een rode draad door het leven van veel ADHDers loopt. En de oorzaken die ik hier heb genoemd (kindermishandeling, verwaarlozing, zelfbeeld, comorbiditeit) zijn maar het topje van de ijsberg. En vooralsnog wordt er IMHO veel te weinig aandacht aan besteed. Dat wil ik graag veranderen.


  1. Comorbid psychiatric disorders in a clinical sample of adults with ADHD, and associations with education, work and social characteristics: a cross-sectional study - [sitalic]Espen Anker, Bothild Bendiksen, Trond Heir[/sitalic] - Link naar bron.

  2. Attention deficit-hyperactivity disorder in adult bipolar disorder patients - [sitalic]Marco Pinna, Caterina Visioli, Carlo Mario Ragoa, Mirko Manchia, Leonardo Tondo, Ross J.Baldessarini[/sitalic] - Link naar bron

  3. Children with ADHD at increased risk for depression and suicidal thoughts as adolescents - [sitalic]The University of Chicago Medicine [/sitalic] - Link naar bron

  4. The Role of Body Image in the Link Between ADHD and Depression Symptoms Among College Students - Kathryn Van Eck, Melanie Morse, Kate Flory,[sitalic][/sitalic] - Link naar bron

  5. The Impact of Depressive Symptoms and Traumatic Experiences on Quality of Life in Adults With ADHD - [sitalic]Swantje Matthies, Chiharu Sadohara-Bannwarth, Sebastian Lehnhart, Jan Schulte-Maeter, Alexandra Philipsen[/sitalic] - Link naar bron

  6. Depressive Disorders and ADHD - [sitalic]W. Burleson Daviss[/sitalic] - Link naar bron

Blog Comments powered by Disqus.

BLOG.ITEM.PREV_POSTBLOG.ITEM.NEXT_POST