Het ligt niet aan de meisjes

Het ligt niet aan de meisjes

ADHD bij vrouwen minder duidelijk.

ggzadhdvrouwenmeisjesgender

Decennialang is gedacht dat ADHD en Autismespectrumstoornissen (ASS) bij jongens vaker voorkomen dan bij meisjes. Voor ASS lagen de schattingen aanvankelijk op 1 meisje tegenover 8 jongens.

Later werd dat 1 op 4, en nu wordt zelfs gedacht dat het mogelijk zelfs in gelijke mate voorkomt. Vrouwen met ADHD en ASS krijgen hun diagnose jaren later dan mannen. Dat betekent dat ASS en ADHD bij hen vaker wordt gemist, met de nodige gevolgen. En dat betekent ook dat er nog steeds veel meisjes en vrouwen rondlopen met klachten en problemen, maar zonder diagnose en hulp.

Bron: Sociale vraagstukken

Blog Comments powered by Disqus.

BLOG.ITEM.PREV_POSTBLOG.ITEM.NEXT_POST