Blog

Ervaren Blog

Ervaren blog is een verzameling van kennis en informatie die ik in het kader van mijn eigen ervaringsdeskundigheid deel.

Dus dan ga je even kijken voor een stageplek bij Middin. En voor je het weet sta je er gekleurd op.

Een man in een luchtballon is verdwaald. Hij ziet ver beneden zich op de weg een vrouw lopen en besluit een eind te dalen.

Engels talige instructie filmpje 5:24

Decennialang is gedacht dat ADHD en Autismespectrumstoornissen (ASS) bij jongens vaker voorkomen dan bij meisjes. Voor ASS lagen de schattingen aanvankelijk op 1 meisje tegenover 8 jongens.

Nederlands tien grootste ggz-instellingen zagen hun gezamenlijke omzet het afgelopen jaar toenemen tot €2,5 miljard. Hiermee realiseerden ze een gemiddelde omzetstijging van 3,2%.

Volwassenen kunnen een of meer ADHD-symptomen hebben, zonder dat ze de diagnose ADHD hebben. ADHD-symptomen kunnen het dagelijks functioneren van mensen behoorlijk beperken.

Ik begeleid al meer dan 2 jaar een kennisje die ik ooit op een cursus heb leren kennen. Ze heeft bi-polariteit als een van vele diagnoses en sinds ik haar ken wordt er aan haar gesleuteld en getrokken. Als buitenstaander kun je alleen maar toekijken. Het GGZ front is over het algemeen niet genegen naar observaties van buitenstaanders te luisteren.