Studiedag ADHD bij ouderen.

Studiedag ADHD bij ouderen.

Depressie als comorbiditeit bij ADHD

adhdawarenessvoorlichtingdepressie

Op 20 november vond het congres AD(H)D bij volwassenen plaats1. Ik zag het op twitter aangekondigd worden en het trok meteen mijn aandacht. Ik was enorm teleurgesteld toen ik het prijskaartje zag. Die was voor mij niet haalbaar. Een congres over mij maar niet met mij. Maar kort daarna trof ik een andere posting op twitter aan van journaliste @aliettejonkers die een kaartje beschikbaar stelde voor een belangstellende die dit wilde motiveren. Dat was niet moeilijk, mijn ADHD, mijn opleiding tot ervaringsdeskundige, alles sloot aan. En zo kwam ik dus aan een toegangskaartje voor congres.

Gewonnen

Aliëtte Jonkers2 bleek tevens de dagvoorzitter van het evenement te zijn. Ik had haar al een tijdje in mijn Timeline omdat zij ook ADHD heeft. Al met al dus hartstikke leuk om elkaar zo te ontmoeten en ze heeft me ook een heel groot plezier hier mee gedaan. Samen met Lisanne Noorlander3, congres ontwikkelaar bij Medilex4 heeft Aliëtte een geweldig product geplaatst. Alles tot in de puntjes verzorgt, van drankjes tot schrijfmateriaal, van lunch tot een goede geluidsinstallatie uit eigen huis.

Aliëtte opende het congres met een gesprek met Ida Bromberg een ADHD ervaringsdeskundige. Dat was een herkenbaar gesprek. Net als ik was zij op latere leeftijd gediagnosticeerd en net als bij mij bleef zij achter met de vraag of haar leven er bij een vroegere diagnose er anders had uitgezien. Ze gaf ook het belang aan van een vroege diagnose. Daarnaast was er kritiek op de psychiatrie waarvan zij vond dat er te weinig aan verwerking werd gedaan.

Vervolgens was Ron Heinrich5 aan de beurt. Hij overtuigde als psycholoog door erg gedreven en empatisch over zijn praktijk te vertellen. Wat mij opviel is dat hij op een gegeven ogenblik in de wij vorm over Adhd'ers sprak. Ik heb hem daar later naar gevraagd maar hij heeft zelf geen diagnose wel geeft hij aan zich inderdaad sterk te identificeren.

Ron Heinrich gaf aan, vanwege de beperkte aandacht in gesprekken met Adhd'ers, een verslag van zittingen naar zijn patiënten te sturen. Dit wordt positief ervaren. Ook gebruikt hij graag kleurreferenties. Rood voor overbelasting of grijs voor overmacht. Naast zijn lezing over DSM-V en ADHD ging hij nog in op relaties die voor Adhd’ers vaak problematisch zijn. Hij verwijst daarbij onder andere naar Melissa Orlov6 die als therapeut een boek over dit thema heeft gepubliceerd.

Na de eerste pauze was het de beurt aan Dominique Walschaerts7 Zijn bijdrage ging over differentiaal diagnostiek en comorbiditeit. Eenvoudig en toch complex zegt hij hier zelf van. De spreker voert net als anderen de beperking door de DSM-V aan waar het het stellen van diagnose betreft. Zijn slotadvies is iedere casus afzonderlijk met een team te bekijken en daarbij andere aandoeningen in het achterhoofd te houden. Eenvoudig en toch complex, ADHD met comorbiditeit of toch een andere aandoening.

De volgende spreekster Denise Bijlenga. Zij is senior onderzoeker bij PsyQ Kenniscentrum ADHD haar onderwerp slaapstoornissen is nog wat nieuw voor me. Ze heeft het naast de presentatie van wetenschappelijke data, vooral over het circadiane ritme8 die ze als uitgangspunt voor behandeling kiest. Ze gaat in hoe door licht de SCN9 normaal beïnvloed wordt, hoe dit bij Adhd'ers anders werkt en hoe dit met o.a melatonine of lichttherapie verbeterd kan worden. In Januari hoop ik een 5 daagse cursus bij haar te volgen dan kom ik hier zeker op terug.

Stefan Bogaert - hoogleraar Forensische Psychologie Tilburg zou haar na de lunch opvolgen maar liet helaas verstek gaan en de tweede spreker Rosalind van der Lem, Manager behandeling van Fivoor Ambulant Centrum Rotterdam en Dordrecht had dus opeens de dubbele tijd beschikbaar. Dat wist ze uitstekend in te vullen. Omdat ik zelf een paar weken stage gelopen heb in een forensisch fact team was ik behoorlijk geïnteresseerd.

25% van de gedetineerden voldoet aan de criteria van ADHD na systematisch onderzoek. Dat is een schrikbarend cijfer. Alsof we als ADHDer nog niet genoeg problemen hebben lopen we blijkbaar ook nog meer kans opgesloten te worden. Oorzaken bij deze groep zijn o.a. comorbiditeit, intelligentie, ontwikkelingsstoornissen en scholingsniveau.

Rosalind van der Lem komt met een mooi voorbeeld om te laten zien dat diagnostiek niet eenvoudig is in het forensische veld. Met een foto en fictieve DSM classificatie stelt ze een diagnose bij een man op de foto. Ook zij toont aan dat de DSM beperkingen oplegt.

Patiënten zijn over het algemeen niet erg happig om mee te werken aan een veelal gedwongen behandeling. No shows, insluitingen. Allemaal zaken die diagnostiek en behandeling niet makkelijker maken. De term hoge turnover viel dan ook al snel. Voor mij reden om in het vragenrondje te vragen naar ervaringsdeskundigen. Daaruit bleek voor mij als ervaringsdeskundige dat er dringend een kwartiermaker nodig is. Dat is dus dubbel werk, niet alleen heb je dan de patiënt, maar je moet ook nog eens je collega’s overtuigen.

Bij de laatste spreker Jan Smulders ouderen psychiater PsyQ Den Haag Noord bleken al een aantal mensen weg te zijn. Jammer want als deze spreker een boodschap had dan is het toch wel, dat er veel te weinig bekend is over ADHD bij ouderen. Jammer dus als je deze spreker gemist hebt. Na een inleiding over diagnose krijgen we te horen welke problematiek er speelt voor deze groep en die liegt er niet om. Vaker gescheiden, ernstige symptomen, werkloosheid, slecht zelfbeeld, afwijzing etc etc etc.

Na de problematiek werden een aantal misvattingen zoals dementie uit de weg geruimd. Voel je je soms dement als ADHDer? Laat alsjeblieft los. Het is echt je ADHD. Jan Smulders geeft nog een aantal meetinstrumenten waaronder de MOCA10 en gaat daarna over naar de behandeling. Hierbij komt de medicatie ruimschoots ter sprake. Ook de urban legends over ouderen die overal dood omvallen door ADHD medicatie wordt ontzenuwd. Ook geeft hij aan dat er vooralsnog wel te weinig onderzoek gedaan wordt en dat dat in de toekomst moet veranderen.

Na deze spreker kon Aliëtte de dag afsluiten. Ik heb er veel van geleerd. Het was alles wat ik ervan gehoopt had. Een gelegenheid te leren, te toetsen en om mensen te ontmoeten. Ik denk dat dat ook gold voor de andere aanwezigen. Ik zag iedereen flink pennen bij bijna alle sprekers en er waren adequate vragen in de vragenrondes. Voor mij en mijn opleiding een verrijking.

Tevreden.
Blog Comments powered by Disqus.

BLOG.ITEM.PREV_POSTBLOG.ITEM.NEXT_POST