Blog

Ervaren Blog

Ervaren blog is een verzameling van kennis en informatie die ik in het kader van mijn eigen ervaringsdeskundigheid deel.

Decennialang is gedacht dat ADHD en Autismespectrumstoornissen (ASS) bij jongens vaker voorkomen dan bij meisjes. Voor ASS lagen de schattingen aanvankelijk op 1 meisje tegenover 8 jongens.