Blog

Ervaren Blog

Ervaren blog is een verzameling van kennis en informatie die ik in het kader van mijn eigen ervaringsdeskundigheid deel.

Een recordaantal van bijna drieduizend jongeren belandde afgelopen jaar in een gesloten jeugdzorginstelling. Dit terwijl in de decentralisatie juist op lichtere zorg werd ingezet. Vier experts leggen uit hoe het kan en – vooral – wat er tegen gedaan moet worden.