Blog

Ervaren Blog

Ervaren blog is een verzameling van kennis en informatie die ik in het kader van mijn eigen ervaringsdeskundigheid deel.

Een recordaantal van bijna drieduizend jongeren belandde afgelopen jaar in een gesloten jeugdzorginstelling. Dit terwijl in de decentralisatie juist op lichtere zorg werd ingezet. Vier experts leggen uit hoe het kan en – vooral – wat er tegen gedaan moet worden.

Ik begeleid al meer dan 2 jaar een kennisje die ik ooit op een cursus heb leren kennen. Ze heeft bi-polariteit als een van vele diagnoses en sinds ik haar ken wordt er aan haar gesleuteld en getrokken. Als buitenstaander kun je alleen maar toekijken. Het GGZ front is over het algemeen niet genegen naar observaties van buitenstaanders te luisteren.

Soms zijn onze instellingen en bedrijven net mensen. En soms lijken ze zelfs aan mensen ziekten te lijden. De overbelasting door burn-out begint een normaal fenomeen te worden in onze maatschappij. Waar veel mensen nog denken dat het een modeverschijnsel is, is het wel degelijk een wetenschappelijk onderbouwd fenomeen.